Skip to main content

Innovatie en hoge gezondheid

In 2020 zijn wij, Barend en Daisy, de nieuwe eigenaren geworden van Varkensbedrijf van der Meijden- Welvaarts. Onder onze nieuwe naam; Savar Someren BV, gaan wij door in dit prachtige bedrijf! In samenwerking met VPO bieden wij nieuwkomers in de varkenshouderij sector een kans om binnen te kijken bij ons bedrijf.

Het familiebedrijf dat opgericht is door Frans Welvaarts werd omstreeks 1989 overgenomen door Kees en Wilma. In de loop der jaren hebben zij een SPF bedrijf weten op te zetten dat met 1000 zeugen kwaliteitsbiggen produceert. Het bedrijf opende in April 2016 de deuren van haar nieuwe locatie. Bij de ontwikkeling  is er vooral gekeken naar een hoge gezondheid voor mens en dier, brandveiligheid, en het opleiden van medewerkers. Een boerderij terras met zichtramen in de stal draagt bij aan het promoten van de sector. Dit alles heeft geresulteerd in een multifunctionele locatie dat bol staat van enthousiasme en passie voor de varkenshouderij.

Hoge gezondheid en innovatie

Door de dieren in top conditie te verzorgen zullen zij ook top prestaties leveren. Deze top conditie hangt af van een groot aantal factoren waaronder voer, klimaat, huisvesting en personeel. Vooral dat laatste besefte wij goed Zodoende zijn zij gestart met het opleiden van medewerkers in de varkenshouderij. Trainingen en cursussen zorgen voor vakbekwaam personeel. Vakbekwaam personeel zorgt dat je hele bedrijf in topconditie is. Door ze mee te nemen in een de stal en kennis en ervaring over te brengen produceren ze niet alleen kwaliteitsbiggen maar ook kwaliteitsmedewerkers.

Bij de bouw van het bedrijf is er veel zorg gegaan aan het creëren van een gezonde leefomgeving.  Een goede hygiëne is van belang. Een ieder die de stal wil betreden mag 48 uur voor het bezoek niet in contact zijn geweest met andere varkens. Voor toetreding tot de stal gaat men douchen en trekt men volledige bedrijfskleding aan. Dit gebeurt in een hygiëne sluis. Logische looplijnen en het wisselen van kleding bij het bezoeken van verschillende diergroepen. Zo wordt de overdracht van dier naar dier geminimaliseerd. Dit draagt zorg bij aan een lagere ziektedruk.

In de stal zijn nieuwe technieken toegepast. Het bedrijf beschikt niet over een luchtwasser maar pakt een schonere lucht bij de bron aan. Door de mest die de zeug verlaat op te vangen en te koelen kan er een grote hoeveelheid ammoniak gereduceerd worden. Het cooldeck-mestpansysteem bestaat uit een kunststof pan die de mest opvangt. Onder deze pan zit een cooldeck gemonteerd waar koud bronwater doorheen stroomt die de mest koelt. De warmte die vrijkomt uit de mest kan door middel van een warmtewisselaar weer hergebruikt worden voor het verwarmen van het boerderij terras, de kantoren, leslokalen en vergaderzalen.

Klimaat

De luchtkwaliteit was van belang en het koelen van de mest draagt hier enorm aan bij. Om het klimaat in de stallen aangenaam te houden is er een innovatief ventilatiesysteem aangebracht om de varkens bij stijging van de temperatuur te voorzien van frisse zuurstofrijke lucht. Mocht de stroom binnen het bedrijf uitvallen zal de ventilatie alsnog werken. Deze zit namelijk aangesloten op een netwerk buiten de stal. Zo zijn de dieren altijd voorzien van een natuurlijk ventilatie en wordt het risico op verstikkingsschade minimaal.

Brandveiligheid

Het bedrijf bestaat uit 5 compartimenten, de kraamdafdelingen. Elke afdeling is gescheiden door vol beton wanden. Overal gebruik gemaakt van de beste brandwerende materialen en constructies. De vloerroosters zijn voorzien van een brandwerende coating. Ook is er in de gehele afdeling geen stop contact te vinden. Biggenlampen zijn direct op het lichtnet aangesloten en hangt de elektra vrij van het brandvertragende plafond. In het plafond is een verneveling installatie gemonteerd. Bij een zeer snelle stijging van de temperatuur worden deze automatisch ingeschakeld. Deze techniek zit ook weer aangesloten op een netwerk buiten het bedrijf, zodoende zal het bedrijf niet zonder water komen te staan.

Meten is weten

Het is van groot belang om de conditie van je zeugen te monitoren. Hier doen ze dat door (onder andere) de zeugen te wegen wanneer ze het kraamhok in- en uitgaan. Het gewicht verteld je iets over de conditie van de zeug. Zo kunnen we onder andere bepalen wat voor voer we geven en hoeveel voer we geven. Al deze informatie wordt opgeslagen in een data locatie.  Hier worden zaken als temperatuur, watermanagement, klimaat en waterkwaliteit gemeten. Deze informatie kan weer gebruikt worden in het verbeteren van de omstandigheden in de stal. Een warmte wisselaar zorgt ervoor dat de warmte die vrij komt uit de mest, gebruikt kan worden voor het verwarmen van de bedrijfslocatie en vergaderzalen/leslokalen.

Zichtstal

Vele weten niet hoe het vee in Nederland wordt verzorgt maar zijn er wél geïnteresseerd in.  Boerderij terras “Bij Ons” maakt het mogelijk om onder het genot van een warme drank en een broodje, tijdens de lunch of vergadering. Vanuit de lunchroom én vanuit de boven gelegen vergaderzaal is er uitzicht op de kraamstal. Door het realiseren van deze ramen kunnen ze bezoekers uitleg geven over de varkenshouderij en wat er allemaal bij komt kijken. Zelf eens een kijkje nemen? Onze deur staat open zodat een spontaan bezoekje bijna altijd mogelijk is.